top of page
  • Pt-B

Covid-19 als katalysator voor een andere vorm van detentie

Collega Jan is vrijzinnig humanistisch consulent bij de SMBG (Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen) in de gevangenis van Sint-Gillis. Ook hij pleit voor meer aandacht voor mensen in detentie en hun re-integratie in samenleving.


"De geschiedenis leert ons dat extreme tijden zoals deze tot grote veranderingen kunnen leiden. (...) Wanneer mensen zoiets zelf meegemaakt hebben, is er een grotere kans dat ze iets aan de situatie zullen veranderen. Laat ons hopen dat deze inleefstage in het leven van iemand achter gesloten deuren zorgt voor een fundamentele verbetering van het leven van gedetineerden."


https://free.brussels/2020/06/04/opinie-covid-19-als-katalysator-voor-een-andere-vorm-van-detentie/?fbclid=IwAR1U79R1dz1wXAsbaf5eeEP6av7lcz1U860IZh-7LN_K53RdkW2zdFbwQ2o

24 weergaven
bottom of page