top of page
  • Pt-B

Gevangenis is halfslachtige remedie: ‘Je wordt er geen betere burger’Een interessant opiniestuk op Sociaal.Net over de bijtende logica’s van detentie zoals we dat de dag vandaag invullen:


"We hoeven niet langer te doen alsof echte re-integratie mogelijk is vanuit de gevangenis. De gevangenis is er niet voor burgerschapsvorming, maar voor straf.


Gek genoeg hebben veel gedetineerden met die straf minder moeite dan met het paternalisme van tot mislukken gedoemde re-integratiepogingen binnen de muren.


Natuurlijk kan je de gevangenisstraf meer of minder zinvol invullen, door werk, onderwijs en hulpverlening. Maar echte re-integratie, dat kan enkel buiten de muren."


Meer lezen? Hier vind je het volledige artikel.


15 weergaven
bottom of page