top of page
  • Pt-B

Het transitiehuis in Mechelen

Journalist Marijn Sillis ging voor Sociaal.net op bezoek in het transisitiehuis in Mechelen. In onderstaand artikel komen twee deelnemers en coördinator Leen Muylkens aan het woord over beleving, kansen en de sterkte van kleinschaligheid.


“Het verschil is dit: in de gevangenis wordt de re-integratie voorbereid, in het transitiehuis wordt ze geleefd. Wanneer de deelnemers buitenwandelen, zijn ze hun leven eigenlijk al aan het leven. Vanuit de gevangenis is de afstand naar de maatschappij gewoon groter.”
15 weergaven
bottom of page