top of page
  • Pt-B

Nationale Dagen van de Gevangenis 2021: ‘Wie niet weg is, is gezien’Het leven in detentie blijft een afgezonderde en geïsoleerde wereld. Met het jaarthema ‘Wie niet weg is, is gezien’ wordt gewezen op (on)zichtbaarheid van wat zich achter de muren afspeelt. Activiteiten in Vlaanderen, Brussel & Wallonië zijn gericht op het sensibiliseren over de leefwereld van mensen in detentie en hun noden.


De 4e COVID-golf maakt hun situatie niet gemakkelijker: zal bezoek

verboden worden? Kunnen er minder activiteiten doorgaan? Kunnen mensen actief werken aan hun stap terug naar buiten? Van 19 november tot en met 5 december zullen tal van organisaties meer zichtbaarheid geven aan de noden van mensen in detentie.


Naast de verbinding tussen 'binnen' en 'buiten' leggen de NDG ook nadruk op participatie. Hoe kunnen mensen in detentie meer betrokken zijn in hoe detentie verloopt en hoe zij terug in de maatschappij komen. In Brussel zal op 1 december een activiteit inzoomen op verschillende initiatieven voor meer betrokkenheid.


Over deze en andere activiteiten is meer informatie te vinden in het onderstaande overzicht:


19/11/2021

- Lancering: “De imaginaire pelgrimstocht” op het digitaal dienstenplatform in de gevangenis van Beveren en op de gevangenismuren in Oudenaarde door de aalmoezeniers / House Of Compassion

- Lezing: “De gevangenis in de moderne democratische staat” in Oudenaarde door het Vermeylenfonds Oudenaarde


20/11/2021

- Tentoonstelling: “Bubbelleven binnen en buiten de muren” in de bib van Leuven door huisvandeMens Tienen


21/11/2021

- Expo: "Les Journées nationales de la Prison" / "Nationale dagen van de gevangenis" in het huisvandeMens Brussel door APO / huisvandeMens Brussel / SMBG


23/11/2021

- Lunch: een vertoning van de film “O” gevolgd door een panelgesprek met experten uit het werkveld in interactie met het publiek.


24/11/2021

- Panelgesprek: “Gedetineerden, familie en omgeving: Het belang van de band” via online platform door Avansa Oost-Brabant

- Tentoonstelling: “De imaginaire pelgrimstocht/Le pélerinage imaginaire” in Brussel door House of Compassion / Imaginaire Pelgrimstocht / Pax Christi

- Panelgesprek: “Een gedetineerde en de band met haar/zijn familie” via online platform en in de bib van Leuven door huisvandeTolerantie / huisvandeMens Tienen / Avansa


25/11/2021

- Gespreksavond: “Intimiteit in de gevangenis” met Dr. Glenn Boulanger (arts, docent VUB) en Michel Ackaert (cipier, auteur ‘Seks in de gevangenis’) in Brugge door huisvandeMens Brugge


26/11/2021

- Getuigenis: “Ouders in detentie. Opvoeden in detentie, wat kan beter? Een moeder getuigt.” in Brugge door Avansa / De Huizen / Rondom Prison

- Warme Boekenavond / Binnen en buiten: “Aantekeningen bij een moord met Peter Vermeersch” in coStA Antwerpen door Bond zonder Naam


01/12/2021

- Lezing: “Karma Hotel - Ons gevangenissysteem kritisch bekijken” in het Geuzenhuis door Vermeylenfonds / Geuzenhuis

- Sofagesprek over participatie + film Un Triomphe in Cinéma Aventure in Brussel door huisvandeMens Brussel

- Gesprek: “De verborgen wereld van de gevangenis” in Gent door Dominicus Gent


---


De Nationale Dagen van de Gevangenis (NDG) is een initiatief van een aantal Brusselse, Frans- en Nederlandstalige organisaties die de samenleving informeert over de situatie binnen de Belgische gevangenissen en detentie bespreekbaar maakt.


Op de website kan u zowel het Franstalige als Nederlandstalige programma terugvinden. Wilt u meer weten over het initiatief zelf en op de hoogte blijven? Volg dan onze Facebook-pagina!

9 weergaven
bottom of page