top of page
  • Pt-B

'Wanneer je kot een cel is'

Bijgewerkt op: 24 jun. 2020

JWW-collega An Braeken kwam aan het woord in dit opiniestuk van Klasbak vzw.


Bijna iedere gedetineerde komt ooit vrij. Daarom dat Klasbak vzw ijvert voor een zinvolle invulling van de detentietijd met de focus op educatie en een optimale voorbereiding op het opnieuw deelnemen in de maatschappij. En die samenleving is digitaal, dus om succesvol te kunnen re-integreren moeten gedetineerden toegang hebben tot internet.


https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2020/05/15/wanneer-je-kot-een-cel-is/



5 weergaven
bottom of page