• Pt-B

'We houden te weinig rekening met de stem van mensen met detentie-ervaring'

In onderstaand opiniestuk kropen collega Wouter Wanzeele en onderzoeker Ciska Wittouck in de pen. Ze kaarten het gebrek aan inspraak van mensen in detentie en benadrukken de structurele uitsluiting waar ze tijdens en na detentie mee te maken krijgen.


Het meest gekende voorbeeld hiervan is gevangenisarbeid met het tekort aan arbeidsrechten, sociale rechten en voldoende verloning voor de arbeid die ze leveren.


Ze vragen om de mensen in detentie vooral van zichzelf te laten horen:


"Mensen in detentie vormen geen monolithisch blok. De stem van mensen met een detentie-ervaring omvat veel verschillende standpunten. De strijd voor het realiseren van hun rechten, zoals sociale grondrechten, verenigt hen. Door zelf deel uit te maken van deze vertegenwoordiging kunnen zij vanuit hun eigen kracht opnieuw weerbare deelnemers van de maatschappij worden."


https://sociaal.net/opinie/we-houden-te-weinig-rekening-met-mensen-met-detentie-ervaring/


10 weergaven