top of page

Aanmelden

Mensen in detentie kunnen in eerste instantie op eigen initiatief contact nemen om hulp te vragen. Het aanbod wordt daarom regelmatig bekend gemaakt (via affiches, folders, face-to-face…).

 
Ze kunnen zelf met ons contact opnemen via een rapportbriefje dat gepast kan worden in de brievenbussen van de gemeenschappen op de vleugels. Ze kunnen ook een brief versturen naar volgend adres.


Contactname kan daarnaast via derden: bijvoorbeeld via diensten zoals Justitieel Welzijnswerk (JWW), de psychosociale dienst van de gevangenis (PSD), de bicommunautaire diensten, het zorgteam van de gevangenis, aalmoezeniers en andere externe sociale diensten die in de gevangenis komen. Zij kunnen ons contacteren via psychotherapie-brug@ahasverus.be of 02 512 67 84.


Familieleden of andere betrokkenen kunnen evenzeer contact nemen met de vraag of we hun familielid of naaste die in detentie verblijft kunnen opzoeken. Ook zij kunnen ons contacteren via psychotherapie-brug@ahasverus.be of 02 512 67 84.

bottom of page