top of page

Psychotherapie-BRUG

Psychotherapie-BRUG biedt geestelijke gezondheidszorg aan in de Brusselse gevangenissen. In het kader van het strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden van de Vlaamse Gemeenschap heeft CGG Ahasverus vzw deze opdracht gekregen. Psychotherapie-BRUG is een onderdeel van de forensische werking van CGG Ahasverus.


Psychotherapie-BRUG staat voor psychotherapie in de drie BRUsselse Gevangenissen: Sint-Gillis, Vorst en Berkendaal en de gevangenis van Haren.

 

De werking bestaat zowel uit een intrapenitentiair (binnen de gevangenis) als een extrapenitentiair (buiten de gevangenis) aanbod voor:

  • Mensen in detentie

  • Mensen met detentie-ervaring

  • Mensen met een interneringsmaatregel

  • Familie en naasten (netwerk) van mensen in detentie

  • Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)

bottom of page