top of page

Waarom?

Psychotherapie-BRUG biedt geestelijke gezondheidszorg aan in de Brusselse gevangenissen, in het kader van het strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden van de Vlaamse Gemeenschap.


De Vlaamse Gemeenschap is bevoegd voor de 'sociale hulp- en dienstverlening aan gedetineerden met het oog op hun sociale re-integratie'. Het uitgangspunt is dat ook mensen in detentie, niettegenstaande het feit dat ze van hun vrijheid werden beroofd, hun fundamentele (grond)rechten behouden. Ze hebben door hun opsluiting niet meer dezelfde rechten zoals burgers buiten de gevangenismuren, maar blijven desondanks wel dragers van bepaalde rechten. Mensen in detentie blijven leden van de samenleving en blijven ook het recht op maatschappelijke hulp- en dienstverlening behouden. Het is belangrijk dat ze dit recht ook in de gevangenis kunnen uitoefenen. Dit met het oog op een vlotte re-integratie in de samenleving.


Gezien hun opsluiting kunnen mensen in detentie niet zoals 'vrije' burgers zelf naar de hulp- en dienstverlening toestappen. Daarom is het een gerechtvaardigde verwachting dat de gemeenschappen zelf een stap naar de gevangenissen zet en het initiatief nemen om hulp- en dienstverlening ook voor mensen in detentie beschikbaar en toegankelijk te maken.


Na tien jaar werken in de gevangenissen stelt Psychotherapie-BRUG vast dat de situatie in de gevangenissen en de middelen voor onze werking ontoereikend zijn om een volledig aanbod te realiseren. Met de herziening van het strategisch plan wordt er daarom een aanpak van deze tekorten gevraagd om dit wel te kunnen realiseren.

bottom of page