top of page

Stages

Wil je graag je stage doen bij ons team? 

Stel een CV op, schrijf een motivatiebrief en neem dan contact met ons op via psychotherapie-brug@ahasverus.be. De deadline voor stagenaanvragen is midden mei van het voorgaande academiejaar. Zo kunnen wij ons tijdig organiseren. Eind mei ontvangen we je voor een kennismakingsgesprek en bespreken we je motivatiebrief. In juni krijg je te horen of je je stage kan starten of niet.

Momenteel is er geen mogelijkheid om studenten psychologie een stage aan te bieden. 

Schoolopdrachten

We krijgen regelmatig vragen van studenten om mee te werken aan groepsprojecten, onderzoek, stageopdrachten of bachelor- en masterproeven. We vinden het fijn dat er veel interesse is onze forensische werking. Jammer genoeg hebben we niet de tijd of de middelen om op alle vragen in te gaan. We moeten dus een selectie maken. 

Om kans te maken op een positief antwoord willen we je vragen om met volgende aandachtspunten rekening te houden: 

  • Lees jezelf goed in voor je jouw vraag stelt. We verwachten dat je al wat basisopzoekwerk gedaan hebt voor je met ons contact opneemt. Neem onze website alvast eens door. 

  • Let erop dat je ons zo weinig mogelijk extra werk bezorgt. De tijd die we met veel plezier vrijmaken voor studenten kunnen we niet in onze eigen werking steken. Dat is voor ons een moeilijke evenwichtsoefening. Hou hier rekening mee als je het plan voor jouw project uitwerkt en er een vraag voor ons uit destilleert. 

  • Zorg dat we voldoende tijd hebben om te antwoorden. We bespreken jouw vraag eerst op onze teamvergadering. Reken dus minstens op drie weken voor je van ons een antwoord krijgt of we al dan niet zullen meewerken. 

  • Rechtstreeks contact maken met onze cliënten (interview, focusgroep, dossierstudie…) kan slechts in heel uitzonderlijke gevallen en onder strikte voorwaarden.  

  • Je moet akkoord zijn om ons achteraf een verslag te bezorgen. Je hoeft daar geen extra werk in te steken. We verwachten wel een kopie van jouw werkstuk, onderzoeksrapport, bachelor- of masterproef... We zijn natuurlijk benieuwd naar wat je ervan gemaakt hebt en vaak leren we er zelf ook nog iets uit. 

  • Verwijs bij jouw eerste contact kort naar deze pagina. 

  • Soms heb je pech. Zelfs de meest onderbouwde en uitgewerkte vraag krijgt een negatief antwoord als we er op dat moment gewoon geen tijd voor hebben.  

 

Als je deze punten in acht neemt bekijken we met veel plezier of we op jouw vraag kunnen ingaan. 

Verslagen

bottom of page