top of page
logo STAPLAN.png

Psychotherapie-BRUG werkt binnen de gevangenismuren samen met verschillende partners om mensen door te verwijzen naar het meest gepaste aanbod. Samenwerking met andere hulpverleningsdiensten bestaat soms ook uit een gezamenlijk aanbod.


Binnen de Vlaamse Gemeenschap zijn dit de diensten van het coördinatieteam (CORT). Dit zijn diensten die mensen in detentie doorverwijzen naar onze dienst of omgekeerd: Justitieel Welzijnswerk, Lio, Groep Intro, De Rode Antraciet, Vocvo, Moderator en de Nederlandstalige Bib van Sint-Gillis. Ook met de Dienst Ondersteuningsplan Vlaams Brabant & BrAP, TANDEM en HUBBIE wordt er samengewerkt.


Tot slot werkt Psychotherapie-BRUG ook samen met Rizome-BXL, een eerstelijnsdienst justitieel welzijnswerk van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het organiseren van een gespreksgroep: GLMusic.

bottom of page