top of page
logo STAPLAN.png
logo COCOM.jpg

Psychotherapie-BRUG werkt binnen de gevangenismuren samen met verschillende partners om mensen door te verwijzen naar het meest gepaste aanbod. Samenwerking met andere hulpverleningsdiensten bestaat soms ook uit een gezamenlijk aanbod.


Binnen de Vlaamse Gemeenschap zijn dit de diensten van het coördinatieteam (CORT). Dit zijn diensten die mensen in detentie doorverwijzen naar onze dienst of omgekeerd: Justitieel Welzijnswerk, InBrussel, Groep Intro, De Rode Antraciet, Vocvo, Moderator en de Nederlandstalige Bib van Sint-Gillis. Ook met de Dienst Ondersteuningsplan Vlaams Brabant & BrAP, TANDEM en HUBBIE wordt er samengewerkt.


Tot slot werkt Psychotherapie-BRUG ook samen met enkele tweetalige diensten van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het organiseren van een groepsaanbod: de Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen (SMBG) en Rizome-BXL ASBL/VZW.

Logo_Ahasverus_WEB_KLEUR
JWW
De Rode Antraciet
Moderator
Rizome BXL
SMBG/FAMD
DOP
BrAP
Vocvo
Groep Intro
InBrussel
Netwerk Zorg aan Geïnterneerden
Hubbie
TANDEM
bottom of page